Logo VA Strategi

VA S Framtid

Visualisera VA-kollektivets framtida ekonomi

VA S Framtid är ett beräkningsverktyg för att göra långsiktiga ekonomiska prognoser och analyser. En långsiktig ekonomisk planering är avgörande för att hantera utmaningarna med ökat investeringsbehov för VA och samtidigt säkerställa en hållbar VA-verksamhet som följer gällande lagstiftning.

VA S Framtid är ett beräkningsverktyg för att göra långsiktiga ekonomiska prognoser och analyser. En långsiktig ekonomisk planering är avgörande för att hantera utmaningarna med ökat investeringsbehov för VA och samtidigt säkerställa en hållbar VA-verksamhet som följer gällande lagstiftning.

Med hjälp av VA S Framtid kan VA-huvudmannen beräkna och visualisera nödvändiga taxejusteringar i förhållande till verksamhetens kostnader. Användaren kan själv styra vilka inställningar som ska ligga till grund för beräkningen, till exempel avskrivningstakt och investeringstyp. Det är också möjligt för användare att ta fram olika scenarion som kan analyseras och jämföras i tabeller och diagram. Med VA S Framtid kan användaren få en helhetsbild över vad som påverkar VA-kollektivets ekonomiska planering. Verktyget kan ge en förståelse för hur till exempel räntepåverkan, avskrivningstider och den totala investeringsvolymen samverkar med varandra. VA-huvudmannen kan simulera vilka justeringar som behöver göras för att prognosticerade över- och underskott ska balanseras inom ramen för 3-årsregeln.

Detta får du med VA S Framtid

  • Ett komplett beräkningsverktyg som förenklar arbetet med långsiktig ekonomisk prognos och uppföljning.
  • Underlag för flerårig prognos med perspektiv på resultatutjämning.
  • Möjlighet att simulera nödvändiga taxejusteringar utifrån ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till generationsprincipen.
  • Diagram och analysmaterial att använda som beslutsunderlag.

Boka en kostnadsfri demo så berättar vi mer om hur verktyget kan hjälpa din kommun och hur ni gör för att komma igång med VA S Framtid.

Så funkar det

Verktyget är en licensprodukt där ni väljer en giltighetsperiod på ett eller tre år. Som användare har du alltid tillgång till den senaste versionen. Du får också tillgång till stödmaterial som hjälper er att arbeta självständigt inom organisationen. Behöver ni extra hjälp med att komma igång, eller om ni vill att våra konsulter tar hand om någon del av arbetet, så tecknar ni enkelt ett supportavtal med oss.

Börja med att boka en kostnadsfri demo, så går vi igenom våra erbjudanden och vår prissättning med dig och dina kollegor.

Utvecklat av erfarna VA-strateger

Vi som har utvecklat VA S Framtid har mångårig erfarenhet av att hjälpa kommuner med redovisning, prognoser och rådgivning inom VA-ekonomi. Med VA S Framtid kan vi äntligen erbjuda ett verktyg som gör att Sveriges VA-huvudmän självständigt kan långsiktigt planera VA-ekonomin och samtidigt få en bra överblick och förståelse för behov samt beslut. Mer om oss på VA Strategi kan du läsa här.

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol