Logo VA Strategi

Hampus Samuelsson

Civilekonom och VA-strateg

Hampus har läst på Handelshögskolan i Göteborg, har en kandidatexamen i logistik och en masterexamen i innovation och industriell ledning. Hampus lugna och strukturerade arbetssätt uppskattas både av våra kunder och av oss på VA Strategi. Vi tycker att det är extra spännande med Hampus kunskap om innovation och logistik och vet att det finns mycket att göra i det strategiska VA-arbetet runt om i landet.
På VA Strategi arbetar Hampus främst i taxeprojekt där han har erfarenhet av att räkna anläggningsavgifter i många olika kommuner över landet. Hampus har under längre perioder stöttat kommuner i implementeringen av deras nya VA-taxor och hjälpt till med registervård i EDP Future. Under 2021 har Hampus vikarierat deltid som abonnentingenjör.

Hampus kompetenser

  • beräkning VA-taxa
  • projektledning
  • implementering och registervård i EDP Future
  • långsiktig ekonomisk planering
  • vikarierande abonnentingenjör
Hampus Samuelsson

Kontakt

Telefon

031-33 99 383

Mejl

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2023
VA Strategi Symbol