Logo VA Strategi

VA S Ansluta

VA Strategi har utvecklat ett beräknings­verktyg för att räkna fram och analysera anläggnings­avgifter för VA. Verktyget kan användas självständigt av er som jobbar för Sveriges VA-huvudmän.

Vi tror att ett bra beräkningsverktyg är nödvändigt för att skapa förutsättningar för ett effektivt och fungerande arbete med avgifterna i VA-taxan. Med VA S Ansluta kan ni själva uppdatera er kommuns anläggningsavgifter löpande och årligen, eller så ofta ni vill utifrån de förutsättningar ni får och har. Ni får också ett verktyg som kan användas i ert VA-planeringsarbete och i dialogen med kommunens övriga delar liksom med beslutsfattare. Självklart finns VA Strategis konsulter med som stöd och rådgivare vid er sida om och när ni vill.

Vanliga frågor som VA S Ansluta hjälper er att svara på:

  • Vilken anläggningsavgift som krävs för att täcka kostnader för framtida utbyggnad
  • Vad kommunens planer på exploatering innebär ur ett taxeperspektiv
  • En tydligare bild av vad som är normal utbyggnadskostnad i kommunen och när det kan bli aktuellt med särtaxa
  • Vad en kostnadstäckningsgrad under 100% innebär för brukningsavgiften
  • Hur de olika avgifternas nivå och relation till varandra påverkar helheten

 

Kontakt

Du kan vara med och testa VA S Ansluta under vår lärarledda utbildning med start i februari 2022. Planen är att släppa de första licenserna i april 2022.
VA Strategi

Kontakt

Risåsgatan 16
413 07  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2022
VA Strategi Symbol