Logo VA Strategi

Rätt VA-taxa på rätt grunder

Boka en demo av beräkningsverktyget VA S Ansluta

Verktyget VA S Ansluta hjälper VA-huvudmän att beräkna, analysera och planera för skäliga anläggningsavgifter i VA-taxan. Du som använder verktyget får överblick och kontroll, samtidigt som din kommun får ett bra underlag för att fatta välgrundade beslut.

Kommunens VA-taxa avgör hur mycket fastighetsägare måste betala för att få använda det kommunala vatten- och avloppssystemet. Eftersom VA-tjänster och VA-avgifter inte är valbara är det särskilt viktigt att avgifterna sätts på rätt grunder. Men för att sätta skäliga, rättvisa VA-avgifter krävs komplexa beräkningar. Något som många kommuner saknar en bra process för. Det vill vi ändra på.

Trygga beräkningar och kontinuerlig koll

Beräkningsverktyget VA S Ansluta är utformat av erfarna VA-strateger för att hjälpa kommuner att leva upp till lagens krav och planera framåt på ett klokt sätt. Verktyget underlättar för ett systematiskt arbete. Det hjälper kommunernas VA-huvudmän att sätta rätt anläggningsavgifter, ta fram tydliga analyser, prognostisera och visualisera kostnadstäckningsgraden för olika utbyggnadsområden.

Detta får du med VA S Ansluta

VA S Ansluta är ett unikt beräkningsverktyg med många fördelar. Du får bland annat:

 • Ett komplett verktyg som gör det enklare att räkna ut rätt anläggningsavgifter.
 • Tillgång till ett omfattande stödmaterial som hjälper dig att arbeta på rätt sätt och ta fram relevanta nyckeltal för din kommun.
 • Möjlighet att snabbt exportera ut grafer och analyser till snygga presentationer.
 • Fördelen av att ha tillgång till allt underlag internt. VA S Ansluta ger kommuner förmågan att arbeta självständigt och kontinuerligt med VA-taxan, i stället för att låta konsulter göra enstaka nedslag.
 • Möjligheten att simulera vad olika beslut och händelser får för konsekvenser för taxan. Ni får ett underlag som gör er till bättre rådgivare gentemot kommunens andra verksamheter och beslutsfattare. Det gör i sin tur att kommunen kan fatta bättre beslut.
 • Tillgång till aktuella nyckeltal som hjälper er kommun att jämföra sig med det nationella snittet.

Boka en kostnadsfri demo idag så berättar vi mer om hur verktyget kan hjälpa din kommun och hur ni gör för att komma i gång med VA S Ansluta.

Så funkar det

Verktyget köper du in som en licens, där du väljer en giltighetsperiod på antingen ett eller tre år. Som användare har du alltid tillgång till den senaste versionen, uppdaterad för att följa de lagar och krav som gäller för VA-huvudmän. Du får också tillgång till ett omfattande stödmaterial som hjälper er att arbeta självständigt inom organisationen. Behöver ni extra hjälp med att komma i gång, eller om ni vill att våra konsulter tar hand om någon del av arbetet, så tecknar ni enkelt ett supportavtal med oss.

Börja med att boka en kostnadsfri demo, så går vi igenom våra erbjudanden och vår prissättning med dig och dina kollegor.

Utvecklat av erfarna VA-strateger

Vi som har utvecklat VA S Ansluta har mångårig erfarenhet av att hjälpa kommuner att efterleva lagkrav kopplade till VA-taxan. Med VA S Ansluta kan vi äntligen erbjuda ett verktyg som gör att Sveriges VA-huvudmän kan arbeta självständigt och regelbundet med sina anläggningsavgifter. VA S Ansluta leder till lagefterlevnad och är användarvänligt, på samma gång. Mer om oss på VA Strategi kan du läsa här.

Kommunens VA-taxa avgör hur mycket fastighetsägare måste betala för att få använda det kommunala vatten- och avloppssystemet. Eftersom VA-tjänster och VA-avgifter inte är valbara är det särskilt viktigt att avgifterna sätts på rätt grunder. Men för att sätta skäliga, rättvisa VA-avgifter krävs komplexa beräkningar. Något som många kommuner saknar en bra process för. Det vill vi ändra på.

Trygga beräkningar och kontinuerlig koll

Beräkningsverktyget VA S Ansluta är utformat av erfarna VA-strateger för att hjälpa kommuner att leva upp till lagens krav och planera framåt på ett klokt sätt. Verktyget underlättar för ett systematiskt arbete. Det hjälper kommunernas VA-huvudmän att sätta rätt anläggningsavgifter, ta fram tydliga analyser, prognostisera och visualisera kostnadstäckningsgraden för olika utbyggnadsområden.

Detta får du med VA S Ansluta

VA S Ansluta är ett unikt beräkningsverktyg med många fördelar. Du får bland annat:

 • Ett komplett verktyg som gör det enklare att räkna ut rätt anläggningsavgifter.
 • Tillgång till ett omfattande stödmaterial som hjälper dig att arbeta på rätt sätt och ta fram relevanta nyckeltal för din kommun.
 • Möjlighet att snabbt exportera ut grafer och analyser till snygga presentationer.
 • Fördelen av att ha tillgång till allt underlag internt. VA S Ansluta ger kommuner förmågan att arbeta självständigt och kontinuerligt med VA-taxan, i stället för att låta konsulter göra enstaka nedslag.
 • Möjligheten att simulera vad olika beslut och händelser får för konsekvenser för taxan. Ni får ett underlag som gör er till bättre rådgivare gentemot kommunens andra verksamheter och beslutsfattare. Det gör i sin tur att kommunen kan fatta bättre beslut.
 • Tillgång till aktuella nyckeltal som hjälper er kommun att jämföra sig med det nationella snittet.

Boka en kostnadsfri demo idag så berättar vi mer om hur verktyget kan hjälpa din kommun och hur ni gör för att komma i gång med VA S Ansluta.

Grå checkbox

Arbeta självständigt

Grå checkbox

Skapa överblick

Grå checkbox

Analysera enkelt

Kommande gruppvisningar av VA S Ansluta

Nästa datum för visning av VA S Ansluta är den 11 oktober kl. 11-12.
Meddela oss via mail på kurs@vastrategi.se om ni är instresserade av att delta
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol