Logo VA Strategi

VA Strategi
för ett VA-Sverige i balans

26 januari 2024

Ny kollega – välkommen Krister Edskär!

Krister har lång och gedigen erfarenhet av arbete med olika former av GIS- och kartanalyser i roller som konsult, chef och verksamhetsutvecklare. Han har på senare år arbetat som VA-chef och därefter verksamhetsutvecklare på ett kommunalt VA-bolag och innan det arbetade han i den privata sektorn. Krister var en av grundarna av ett IT-bolag specialiserade på GIS och därefter axlade han också rollen som VD.

För Krister innebär konsultrollen att vara en kreativ problemlösare. Han känner stort engagemang för att hitta lösningar på andras problem och att hjälpa till i olika uppdrag.

Problemlösning finns även utanför jobbet. Mellan varven av att koka hjortronsylt och umgås med familjen, bygger och renoverar Krister på sin fjällstuga. Huset började som ett projekt under pandemin när det inte gick att resa, men det var ett köp med arbete inkluderat…

Kristers långa erfarenhet och breda kompetens inom GIS, data- och kartanalyser kommer att bli till stor nytta i VA Strategis uppdrag. Krister kommer arbeta i olika uppdrag med fokus på GIS-analys och strategisk VA-planering.

Ny artikel

Maj 2024

Ett uppdrag med fokus på att kommunicera behov och framtid

Under 2022 fick VA Strategi i uppdrag att hjälpa Söderhamn Nära i arbetet med att ta fram en ny VA-taxa och förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter. Klas Uppvall berättar att vägen till slutprodukten i form av en mer rättvis taxekonstruktion och ett kommunikationsmaterial, blev en katalysator för att påbörja andra arbetsprocesser. Han berättar att uppdraget till stor del har varit lärande för alla inblandade i projektet från Söderhamn Nära. Grundförståelsen fanns sedan tidigare, men med tiden i projektet har fler perspektiv vuxit fram för vilka faktorer som är viktiga att arbeta med.
Läs hela artikeln
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol