Logo VA Strategi

VA Strategi
– för ett VA-Sverige
i balans

14 september 2021

Vi söker en strategisk VA-ekonom!

Är du en kommunikativ och strategisk ekonom med erfarenhet av VA? Trivs du med att driva dina projekt framåt och tycker du om att kunna påverka din arbetsmiljö? VA Strategi växer och vi söker just nu en ny kollega till vårt team i Göteborg.

Läs mer om tjänsten
Ny artikel

Augusti 2023

VA Strategis nyckeltal mäter nyttan i landets anläggningstaxor

Fastigheterna i ett VA-kollektiv kan se väldigt olika ut men ofta är småhusfastigheter den vanligaste kategorin. Vattentjänstlagen ställer krav på en fördelning av VA-verksamhetens kostnader som är skälig och rättvis. I rättstillämpningen har detta kommit att innebära att kostnaderna i huvudsak ska fördelas utifrån den nytta en fastighet har av tillgången till vattentjänsterna. En välbalanserad taxa klarar att upprätthålla denna princip inte bara för småhusfastigheterna utan även i förhållande till fastigheter med flerbostadshus och verksamhetslokaler med mera.
Läs hela artikeln
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2023
VA Strategi Symbol