Logo VA Strategi

VA Strategi
för ett VA-Sverige i balans

26 januari 2024

Skademinimering vid skyfall

Nyligen höll vi ett lunchseminarium om skademinimering vid skyfall. VA Strategis Annika Holmén  pratade tillsammans med brandingenjören och restvärdeledaren Mikael Gard bland annat om vikten av en beredskapsplan och att öva tillsammans. Är du intresserad av att lära dig mer om du din kommun och organisation kan förbereda er för ett skyfall som kanske kommer nästa vecka? Just nu undersöker vi intresset för en uppföljning av det uppskattade seminariet.

Fyll i formuläret och var med och påverka innehållet på en eventuell kurs!
Ny artikel

Januari 2024

Ett år sedan vattentjänstlagen ändrades – vad har hänt?

Nytt år och fullt ös på VA Strategi! Vi växer och välkomnar snart två nya kollegor och vi har en fullspäckad vårtermin framför oss. I årets första artikel diskuterar vi bland annat hur ändringarna i LAV påverkat det praktiska arbetet med VA-frågor.
Läs hela artikeln
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol