Logo VA Strategi

VA Strategi
– för ett VA-Sverige
i balans

14 september 2021

Jobba hos oss?

Vi söker just nu en erfaren VA-strateg som vill bli en del av vårt fantastiska företag! Här får du ta del av ett etablerat och nytänkande bolag som prioriterar våra medarbetares trivsel och utveckling.
Läs mer om tjänsten
Ny artikel

Januari 2023

Historien om kommunala vattentjänster

Innan 1955 års Va-lag trädde i kraft fanns bestämmelser om vattentjänster i flera olika lagar, framförallt i hälsovårdsstadgan (1919), byggnadslagen (1947) och vattenlagen (1918). Hälsovårdsnämnden hade ett visst ansvar för att verka för att vatten- och avloppshanteringen fungerade, och kommunerna kunde ingripa bara i enskilda fall när det var absolut nödvändigt av sanitära skäl. Den här ordningen fungerade godtagbart i de stora städerna, men på landsbygden stod det sämre till. 1935–1936 visade en särskild folkräkning att 80 % av de ingående fastigheterna saknade antingen vattenledning, avlopp eller båda. Tio år senare, 1945, beräknades att 37,5 % av hela Sveriges dåvarande befolkning saknade vattenledning, avlopp eller båda.
Läs hela artikeln
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2023
VA Strategi Symbol