Logo VA Strategi

VA Strategi
– för ett
VA-Sverige
i balans

14 september 2021

Nytt på VA Strategi: Hyr en konsult!

Vi har under senare år stöttat VA-organisationer med arbetskraft när de haft behov och nu öppnar vi upp för att hjälpa fler.
Läs mer om vårt nya tjänsteutbud

Våra tjänster

November 2021

Gemensamhets­anläggningar för VA

Kommer du ihåg rättsfallet vi berättade om i augusti? Då hade en exploatör byggt ut en VA-anläggning i ett nytt område som sedan kopplats till kommunens VA-anläggning i en gemensam förbindelsepunkt. Tanken var att fastighetsägarna skulle ta över VA-anläggningen i form av en gemensamhets­anläggning och därefter sköta drift och underhåll genom en samfällighetsförening. Problemet var att fastighetsägarna inte ville sköta anläggningen och menade att det var kommunens skyldighet att göra det. Efter en prövning i Mark- och miljödomstolen fick fastighetsägarna rätt: kommunen var skyldig att ordna en allmän VA-anläggning i området (Vänersborgs Tingsrätt, Mål nr M 5295-20, 2021-01-04). Nu har ett liknande fall prövats i mark- och miljööverdomstolen, vilket ger oss tydligare vägledning.
Läs hela artikeln

Lapa i dig kunskap med

Logo VA Strategi

Nytt

Prenumerera på vårt kunskapsbrev
VA Strategi

Kontakt

Risåsgatan 16
413 07  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2021
VA Strategi Symbol