Logo VA Strategi

VA Strategi
– för ett
VA-Sverige
i balans

14 september 2021

Vi stödjer Unicef

Roger Akelius stiftelse har lovat att skänka lika många miljoner som hjälp­organisationerna UNHCR och Unicef samlar in under mars månad. Ett fantastiskt initiativ som vi vill ska få så stor effekt som möjligt!

Våra tjänster

Maj 2022

Vad krävs för att ändra taxe­konstruktion till P120?

Ale kommun är en expansiv kommun i Västra Götalands län med idag drygt 30 000 invånare. I december 2021 beslutade kommunfullmäktige (KF) om en ny VA-taxa i kommunen, en taxa som trädde i kraft den 1 januari 2022. Bakom den nya taxan, vars konstruktion i stort följer Svenskt Vattens normalförslag P120, ligger många år av hårt arbete. För att beskriva hur processen att ta fram en ny VA-taxa kan se ut i verkligheten, och för att ge er som planerar att göra om er taxa några kloka ord på vägen, har VA Strategi genomfört en intervju med VA-avdelningen i Ale kommun.
Läs hela artikeln

Lapa i dig kunskap med

Logo VA Strategi

Nytt

Prenumerera på vårt kunskapsbrev
VA Strategi

Kontakt

Risåsgatan 16
413 07  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2022
VA Strategi Symbol