Logo VA Strategi

VA Strategi
– för ett VA-Sverige
i balans

14 september 2021

Nu har du möjligheten att bli en del av vårt fantastiska team!

Vill du jobba med VA-strategiska uppdrag över hela landet och hjälpa till att sprida kunskap om och förståelse för VA-lagstiftning och taxearbete? Då ska du söka denna tjänst!
Ansök nu
Ny artikel

September 2022

Ersättning för onyttigbliven anläggning

När en kommun bygger ut den allmänna VA-anläggningen till omvandlingsområden kan diskussioner uppstå kring de enskilda anläggningarna och deras värde. I dessa fall behöver kommunen ta ställning till om fastighetsägarna ska få ersättning för sin anläggning. I vattentjänstlagen finns nämligen en bestämmelse som ger fastighetsägare rätt till skälig ersättning för en enskild anläggning om den blir onyttig på grund av att kommunen byggt ut en allmän anläggning.
Läs hela artikeln
VA Strategi

Kontakt

Risåsgatan 16
413 07  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2022
VA Strategi Symbol