Logo VA Strategi

VA Strategi
för ett VA-Sverige i balans

26 januari 2024

Nu kan du boka rådgivning i vår onlinekalender!

Har du frågor som rör VA-juridik eller VA-taxa? Vi öppnar nu upp för en enkel och smidig form av rådgivning där du själv bokar tid i vår onlinekalender. Kanske har du frågor om hantering av avgifter för gemensamhetsanläggningar, upprättande av förbindelsepunkt, hur du ska tolka kommunens VA-taxa eller annat som regleras i vattentjänstlagen. Vi har lång erfarenhet från området och en förståelse för VA-huvudmannens utmaningar. Varmt välkommen att testa vår rådgivningstjänst!

Boka rådgivning
Ny artikel

April 2024

Ökat investeringsbehov inom VA – vad händer med VA-taxan?

Det råder inga tvivel om att Sveriges kommuner står med ekonomisk slagsida inför det ökade investeringsbehovet för VA. De kommande årens investeringsbudget ska möta behovet av ökad beredskap för kris och klimatförändringar, förändrade miljökrav samt föråldrade anläggningar med akuta reinvesteringsbehov. Samtidigt har vi fortsatt ekonomiska osäkerheter vad det gäller kostnadsökningar och räntelägen. Det ekonomiska läget påverkar kommunpolitikernas prioriteringar inom den offentliga förvaltningen.
Läs hela artikeln
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol