Logo VA Strategi

Rådgivning

Nu kan du boka rådgivning i vår onlinekalender!

Rådgivning

Har du frågor som rör VA-juridik eller VA-taxa? Vi öppnar nu upp för en enkel och smidig form av rådgivning där du själv bokar tid i vår onlinekalender. Kanske har du frågor om hantering av avgifter för gemensamhetsanläggningar, upprättande av förbindelsepunkt, hur du ska tolka kommunens VA-taxa eller annat som regleras i vattentjänstlagen. Vi har lång erfarenhet från området och en förståelse för VA-huvudmannens utmaningar. Varmt välkommen att testa vår rådgivningstjänst!

Boka rådgivning

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi jobbar och hur vi kan hjälpa din organisation är du välkommen att kontakta oss.
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol