Logo VA Strategi

Våra tjänster

Vi är specialiserade på beräkning av VA-taxor och på huvudmannens arbete med planering, hantering och uppföljning.
Vår unika sammansättning – ett samarbete mellan ingenjörer, jurister och ekonomer – skapar många mervärden och både djup och bredd i våra uppdrag.

Våra tjänster

VA-taxa

Tillsammans utreder, beräknar och analyserar vi avgifterna i er VA-taxa.
Läs om VA-taxa

Utredning

Vi stöttar er i olika typer av strategiska, juridiska och ekonomiska VA-frågor och -utredningar.
Läs om utredningar

Utbildning

Lär er mer om vattentjänstlagen och arbetet med VA-taxan genom våra kurser.
Läs om utbildningar

Processtöd

Inga frågor är för stora eller små – vi vägleder er.
Läs om processtöd
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol