Logo VA Strategi

Våra kurser

VA Strategi har lång erfarenhet av att hålla kurser inom VA-juridik, VA-ekonomi och strategiska frågor inom VA, och möjligheten att kunna erbjuda kurser ligger oss varmt om hjärtat. Därför har vi tagit fram ett antal kurskoncept för er som vill lära er mer om vattentjänstlagen och de processer den för med sig för Sveriges VA-verksamheter. Ni väljer vilken eller vilka kurser som passar er bäst utifrån era egna behov!

Kursupplägg

Vi erbjuder kurser som relaterar till våra främsta arbetsområden. Kurserna ges som antingen en- eller tvådagarskurser och de flesta kurser hålls i Göteborg där vi har vårt kontor. Vi erbjuder också möjlighet att delta digitalt genom streaming.

Under våra kurser blandar vi alltid föreläsning med diskussioner. Viktigt för oss är att koppla kursinnehållet till verkliga situationer och det är något vi har stor erfarenhet av i och med vårt övriga konsultarbete. Ni som deltagare får möjlighet att ingå i gruppdiskussioner, lära er av varandras frågor samt analysera fallstudier. För oss är dessa kursdagar väldigt givande eftersom vi får tillfälle att höra era frågor och utmaningar samt diskutera möjliga lösningar.

Kursdetaljer

För att läsa mer om våra kurser, klicka nedan på respektive avsnitt. Där hittar ni information om pris, plats, datum och tider samt info om hur ni kan anmäla er.

Välkommen till våra kurser!

Våra kurser

24 september 2024

VA-taxa – introduktion

En 1-dagskurs som ger grundläggande kunskap om arbetet med och förståelsen för VA-taxan, både anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Läs mer om kursen och anmäl dig
Foto: Valeria Boltneva

1 oktober 2024

Vattentjänstlagen – introduktion

En 1-dagskurs som ger grundläggande kunskap om vattentjänstlagen och hur juridiken kopplas till verkliga situationer.
Läs mer om kursen
Soaking hands in the clear river, Scooping up the water

8 oktober 2024

Samfälligheter, VA-avtal och P120

Under detta webinar går vi igenom hur bildandet av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar går till.
Läs mer om kursen
Anläggnings- och brukningstaxa

19-20 november 2024

VA-taxa – fördjupning

En 2-dagars fördjupningskurs om VA-taxan; anläggningsavgifter, brukningsavgifter och ekonomisk planering.
Läs mer om kursen
Avtalsrätt

2024

VA-taxa – introduktion

En 1-dagskurs som ger grundläggande kunskap om arbetet med och förståelsen för VA-taxan, både anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Läs mer om kursen
Foto: Valeria Boltneva

2024

VA-ekonomi för icke-ekonomer

Denna kurs är för dig som har en befattning som innebär ekonomiska beslut och hantering av ekonomirelaterade frågor.
Läs mer om kursen
Avtalsrätt

22 oktober 2024

VA-ekonomi, planering och analys

För dig som arbetar i en ekonomifunktion och vill lära dig mer om planering och uppföljning av VA-ekonomi.
Läs mer om kursen
Anslutningsfrågor

Åter 2025

Anslutnings­frågor

En 2-dagarskurs där vi fördjupar oss i hanteringen av nyanslutning och kopplar praktisk arbete till krav i LAV.
Läs mer om kursen
VA-planeprocess

26 januari 2024

Skademinimering vid skyfall

Ett seminarium om skyfall och höga flöden med fokus på beredskap och värdet av skademinimerande åtgärder.
Läs mer om kursen
Att presentera beslutsunderlag

16 april 2024

Allmänna dagvattentjänster

En kurs som fokuserar på behovet av tjänsterna, avgiftsskyldighet och fördelning av dagvattenkostnader i VA-taxan.
Läs mer om kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol