Logo VA Strategi

Anslutnings­frågor

Den här kursen är till för dig som vill lära dig mer om processer och regler som styr och påverkar när fastig­heter ska anslutas till det allmänna VA-nätet. Kursen är tänkt som ett stöd för organisationer som vill förbättra de egna processerna och skapa ett mer rättvist och tydligt anslutningsförfarande.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som hanterar ärenden gällande anslutningar, debitering av anläggnings­avgifter, planering, strategiska frågor och VA-utbyggnad i din kommun eller bolag.
Tack för en mycket givande kurs!
/ Kursdeltagare 2021

Kursinnehåll

  • processen kring anslutning av nya fastigheter
  • förbindelsepunkten – varför den är så viktig
  • vattentjänstlagens regler kring avgiftsskyldighet
  • viktiga skillnader mellan hanteringen av fastigheter inom och utanför verksamhets­området
Anslutningsfrågor

Kursdetaljer

Plats

Digital kurs, kursen utförs via streaming.

Datum

4 - 5 oktober 2022

Tider

9:00 - 15:00 båda dagar

Pris

8 900 kr per person exkl. moms.

Föreläsare

Christina Gard

Sista dag för anmälan

23 september 2022
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Risåsgatan 16
413 07  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2022
VA Strategi Symbol