Logo VA Strategi

VA-taxa – fördjupning

Denna kurs är för dig som vill lära dig mer om hur anläggningsavgifter och brukningsavgifter i VA-taxan ska beräknas och hållas uppdaterade och korrekt fördelade. Kursen är främst för dig som vill fördjupa din förståelse för beräkningsarbetet och för processen att hålla balans mellan kostnader och intäkter över tid. Som kursdeltagare förväntas du ha grundläggande förståelse för lagregler kopplade till avgiftsuttaget.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kommunens VA-taxa. Du kanske arbetar med anläggningsavgifterna, brukningsavgifterna eller helheten. Oavsett din roll i VA-organisationen finns det ett stort värde i att få förståelse för hur hela VA-ekonomin och VA-taxan hänger ihop. Är du till exempel VA-chef, VA-strateg, handläggare, ekonom eller controller och har arbetsuppgifter med koppling till VA-taxan är detta en kurs för dig. För att få ut så mycket som möjligt av kursen bör du ha grundläggande kunskaper om vattentjänstlagen och VA-taxa.
Uppskattar mycket de praktiska exemplen och beräkningarna i Excel, det tydliggör budskapet.
/ Kursdeltagare 2021

Kursinnehåll

  • spelregler för VA-taxan
  • fördelning av kostnader i VA-taxan
  • den VA-ekonomiska helheten och långsiktig planering
Anläggnings- och brukningstaxa

Kursdetaljer

Plats

Göteborg

Datum

19-20 november 2024

Tider

kl.10:00-16:00 dag 1 & kl.9:00-15:00 dag 2

Pris

12 000 kr per person exkl. moms.

Early bird-pris fram till 30 juni är 4900 kr.

Vi erbjuder rabatterat pris när ni anmäler fler än 3 personer från samma organisation.

Föreläsare

Föreläsare är Christina Gard & Erika Nilsson

Sista dag för anmälan

12 november 2024
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol