Logo VA Strategi

Processtöd

I många VA-organisationer runt om i landet pågår ett arbete med den långsiktig VA-planeringen och varje organisation har sina utmaningar. Inte sällan ligger ett stort fokus på det tekniska och praktiska arbetet med anläggningen. Ju större investeringar och åtgärder som krävs, desto viktigare blir de ekonomiska aspekterna liksom de juridiska. Vi är specialiserade på VA-huvudmannens strategiska process, arbetet med VA-taxan och långsiktig ekonomisk planering – vi bidrar gärna med vår erfarenhet.

Processtöd

VA Strategi kan vara ett stöd och bollplank till er organisation och personal när ni arbetar för ett långsiktigt hållbart VA-system och en hållbar nivå på avgifterna i VA-taxan. Vi kompletterar er tekniska och praktiska kompetens med kunskap och erfarenhet inom VA-ekonomi och VA-juridik. För oss är VA-kollektivet kärnan i verksamheten och VA-lagstiftningen styr rättigheter och skyldigheter, dels när det gäller utbyggnad till nya områden, och dels när det gäller den befintliga anläggningen. Vi hjälper er att förstå vattentjänstlagens krav och också den arbetsordning som lagstiftningen är uppbyggd kring.      

Med processtöd menar vi rådgivning över tid. Vi hjälper er att ta fram en egen projektplan, vilka aktiviteter som är viktigast att börja med och varför, och vi stöttar er under resans gång. Ibland som ett kunnigt bollplank, ibland med utbildning eller presentation för beslutsfattare eller er projektgrupp.

Summering tjänst

Vi erbjuder följande tjänster gällande processtöd och projektledning:

  • processtöd till VA-organisationer som arbetar med strategisk VA-planering, ekonomisk styrning och VA-taxan
  • stöd och bollplank till chefer och VA-strateger i VA-strategiska frågor, ekonomisk styrning och VA-taxan
  • utbildning för beslutsfattare inom området

Kontakt

För frågor kring priser eller för att upprätta ett rådgivningsavtal är ni välkomna att kontakta oss.
Boka rådgivning
VA Strategi

Kontakt

Risåsgatan 16
413 07  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2022
VA Strategi Symbol