Logo VA Strategi

Utredning

Ibland finns det behov av att utreda svåra och viktiga frågeställningar för att komma vidare i verksamheten. Då är det bra att tillfråga experter för vägledning. Vi har mångårig erfarenhet av strategiska, juridiska och ekonomiska frågor inom just VA-området, och stöttar er gärna i de utmaningar er verksamhet står inför.

Juridiska och ekonomiska utredningar

Vi hjälper er med utredningar i frågor kring VA-juridik och VA-ekonomi.

Det finns många olika typer av juridiska och ekonomiska utredningar som kan utföras för VA-anknutna frågor, exempelvis:

  • Kommunens skyldighet att ordna allmänt VA enligt 6 §.
  • Utredning av VA-verksamhetens investeringar och driftkostnader över tid – hur påverkas VA-kollektivets ekonomi och hur behöver VA-taxan anpassas?
  • Sammanfattning av juridisk praxis kopplat till era frågeställningar.

Summering tjänst

Vi kan erbjuda följande tjänster inom utredningar:

  • utredning av juridiska och ekonomiska frågor med koppling till vattentjänstlagen
  • presentationsmaterial för politiker eller andra beslutsfattare
  • material för stöd vid kommunikation med fastighetsägare

 

Kontakt

Välkomna att kontakta oss för förfrågningar gällande en VA-fråga ni önskar få hjälp att utreda!
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol