Logo VA Strategi

VA-taxa

I VA-taxan ska verksamhetens kostnader fördelas rättvist och skäligt. Vi hjälper till att utreda, beräkna och analysera avgifterna i er VA-taxa. Vår stora erfarenhet av taxeberäkningar och arbete med VA-taxor gör att vi kan hjälpa er att driva processen framåt och klargöra svåra frågeställningar på ett pedagogiskt sätt.

Översyn av VA-taxa

Vi kan hjälpa er men en helhetsomfattande översyn av er VA-taxa. En taxeöversyn är ett omfattande projekt som innebär en total genomlysning av er befintliga taxa, ert underlag och er arbetsprocess. Det blir en grundlig kvalitetsgranskning utifrån både det ekonomiska och strategiska perspektivet.

För att kunna göra arbetet behöver ni tillsätta en projektgrupp inom er VA-verksamhet som genomför revideringsarbetet med hjälp av vår expertis. De som ingår i projektgruppen får ökad kunskap och förståelse för VA-taxeprocessen och juridiken som styr.

När vi reviderar VA-taxor använder vi VA Strategis beräkningsmodeller för att simulera olika alternativ till nya avgifter, vilket innebär att resultat och konsekvenser kan studeras i realtid. Detta möjliggör effektivitet och ökad förståelse. Med hjälp av våra beräkningsmodeller kan vi på ett kostnadseffektivt sätt revidera era avgifter även kommande år.

Summering tjänst

Vi erbjuder följande tjänster gällande VA-taxor:

  • framtagande av projektplan inför revidering
  • beräkning av nya avgifter
  • presentation/utbildning för politiker/beslutsfattare
  • stöd vid implementering av ny VA-taxa

Kontakt

Vi lämnar gärna anbud om ni har behov av en ny VA-taxa. Ni är välkomna att kontakta oss med era frågor gällande omfattning av arbete, rimlig tidsplan samt förslag på upplägg för ett taxeprojekt.
VA Strategi

Kontakt

Risåsgatan 16
413 07  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2022
VA Strategi Symbol