Logo VA Strategi

VA-taxa

I VA-taxan ska verksamhetens kostnader fördelas rättvist och skäligt. Vi hjälper till att utreda, beräkna och analysera avgifterna i er VA-taxa. Vår stora erfarenhet av taxeberäkningar och arbete med VA-taxor gör att vi kan hjälpa er att driva processen framåt och klargöra svåra frågeställningar på ett pedagogiskt sätt.

Arbete med VA-taxan

Vi kan hjälpa er att ändra taxekonstruktion, beräkna nya avgifter och stötta er i hela processen fram till det att de första fakturorna skickats. Vi vet i vilken ordning arbetet behöver planeras och göras för att resultatet ska bli så effektivt bra som möjligt.

När vi reviderar VA-taxor använder vi VA Strategis beräkningsmodeller för att simulera olika alternativ till nya avgifter, vilket innebär att resultat och konsekvenser kan studeras i realtid. Detta möjliggör effektivitet i beslutsprocessen och ökad förståelse för er som beställare. Med hjälp av våra beräkningsmodeller kan vi på ett kostnadseffektivt sätt revidera era avgifter även kommande år. Vi har också beräkningsmodeller som erbjuds som licensprodukter om ni själva vill sköta kommande års uppräkning.

Summering tjänst

Vi kan hjälpa er med i princip alla typer av VA-taxeuppdrag – det här är vår specialitet. Några typiska uppdrag vi gör är:

  • framtagande av projektplan när taxans konstruktion ska ändras (tex. till P120)
  • framtagande av underlag inför fördelning av dagvattenkostnader
  • beräkning av nya avgifter, både bruknings- och anläggningsavgifter
  • beräkning av dagvattenavgifter
  • långsiktig ekonomisk prognos för hela VA-kollektivets ekonomi
  • presentation/utbildning för politiker/beslutsfattare
  • stöd vid implementering av ny VA-taxa

Kontakt

Vi lämnar gärna anbud om ni har behov av en ny VA-taxa. Ni är välkomna att kontakta oss med era frågor gällande omfattning av arbete, rimlig tidsplan samt förslag på upplägg för ett taxeprojekt.
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol