Logo VA Strategi

Allmänna dagvattentjänster – från verksamhetsområde till debitering

Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om dagvatten ur ett VA-juridiskt och ekonomiskt perspektiv.
Under kursen går vi igenom hur domstolarna bedömt behovet av dagvattentjänster när denna fråga prövats enligt 6 § LAV.

Vi kommer också att gå igenom rättsfall där avgiftsskyldigheten för dagvattentjänster prövats. Sista delen i kursen handlar om kostnadsfördelning och här illustrerar vi på ett pedagogiskt sätt hur dagvattenkostnader kan fördelas i VA-taxan med hjälp av GIS-analyser.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som och jobbar med planering, utredning och strategiska frågor kring VA-utbyggnad med fokus på dagvatten i din kommun eller på ett VA-bolag.

Din roll kan vara VA-handläggare, utredare, VA-ingenjör eller strateg på kommunen eller det kommunala VA-bolaget. Kursen lämpar sig också för teknikkonsulter som utreder behovet av dagvattentjänster samt planhandläggare och miljöhandläggare på kommunen.
Tack för en mycket givande kurs!
/ Kursdeltagare 2021

Kursinnehåll

  • behovet av dagvattentjänster

  • avgiftsskyldighet för dagvattentjänster

  • fördelning av kostnader för dagvattenhantering i VA-taxan

  • GIS som verktyg vid fördelningen

Att presentera beslutsunderlag

Kursdetaljer

Plats

Online

Datum

16 april 2024

Tider

9:00 - 16:00

Pris

7900 kr per person exkl. moms. Vi erbjuder rabatterat pris när ni anmäler 5 personer eller fler från samma organisation.

Föreläsare

Christina Gard (VA Strategi)

Sista dag för anmälan

9 april 2024
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol