Logo VA Strategi

Att presentera besluts­underlag för politiker eller en styrelse

En digital kortkurs för dig som i din yrkesroll förväntas presentera komplexa besluts­underlag på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Kommunpolitiker har generellt inte möjlighet att vara djupt insatta i alla frågor, speciellt inte inom de områden där besluten baseras på tekniska utredningar. Det är inte sällan en utmaning för dig som teknisk chef, VA-chef eller VD för kommunalt bolag att väcka intresse och kunna förklara konsekvenser på kort och lång sikt av olika alternativ.

På den här utbildningen går vi igenom vilka faktorer som gör att du får mottagaren att känna förtroende för dig och lyssna på ditt budskap. Du får tips på hur du förbereder dig inför presentationen så att du fokuserar på det som är mest relevant för politikernas beslutsprocess och kan svara på deras frågor.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som presenterar beslutsunderlag för till exempel tekniska nämnden eller kommunstyrelsen, dvs. teknisk chef, VA-chef eller VD för kommunalt bolag.
Jag kommer att ha lättare att ta fram presentationer och göra ett smartare upplägg för att få fram budskapet.
/ Kursdeltagare strålas utbildning

Kursinnehåll

  • påverka och förstå mottagarens perspektiv
  • presentera konsekvenser av olika alternativ
  • praktisk tillämpning – bra och dåliga exempel på beslutsunderlag
  • förbereda och strukturera ett budskap
Att presentera beslutsunderlag

Kursdetaljer

Plats

Digital kurs, kursen hålls via streaming.

Datum

9 september 2021

Tider

10:00-14:00 (med avbrott för lunch)

Pris

3 600 kr per person exkl. moms

Föreläsare

Kristina Hansen (stråla) och Christina Gard (VA Strategi)

Sista dag för anmälan

31 augusti 2021
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol