Logo VA Strategi

Avtalsrätt – fördjupning

En kurs för dig som hanterar avtal i kommunal verksamhet och då främst inom VA. Under den här kursen fördjupar vi oss i exempel på praktisk tillämpning.

Efter en genomgång av de grundläggande juridiska förutsättningar som gäller när avtal tecknas går vi under kursen igenom praktiska fall och exempel. Vi diskuterar formuleringar i olika avtal och följder som kan uppkomma vid tvist. Några exempel vi tar upp är:

  • avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet
  • avtal inom verksamhetsområdet (tex. verksamheter, LTA och sprinkler)
  • servitutsavtal

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som för huvudmannens räkning har rätt att teckna avtal eller på annat sätt arbetar med den här typen av frågor inom kommunen eller det kommunala bolaget. För dig som är ny inom avtalsrätt rekommenderar vi att du går vår kurs Avtalsrätt – introduktion innan du går denna kurs. Introduktionskursen innehåller grundläggande delar som vi inte tar upp under fördjupningskursen.
Fantastiskt bra kurs! Har mängder att ta med till den egna kommunen.
/ Kursdeltagare 2019

Kursinnehåll

  • att teckna avtal – hur går det till och viktigt att tänka på
  • praktisk tillämpning – exempel på avtal inom kommunal VA-verksamhet
  • rättstillämpning och tvister

Ann Marcus Pedersén

Ann Marcus Pedersén har över 15 års erfarenhet som affärsjurist, både från advokatbyrå och som bolagsjurist på välkända bolag. Anns spetskompetens är kommersiell avtalsrätt och Ann anlitas ofta som interim bolagsjurist inom olika branscher. De senaste åren har Ann bland annat arbetat med avtal inom kommunalt bolag i energisektorn och VA-sektorn och hon är föreläsare på våra kurser om Avtalsrätt.
Avtalsrätt

Kursdetaljer

Plats

Digital kurs, kursen hålls via streaming.

Datum

Inget datum inplanerat i dagsläget.

Föreläsare

Ann Marcus Pedersén (ProLegal) och Christina Gard (VA Strategi)
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol