Logo VA Strategi

Avtalsrätt – introduktion

En digital 1-dagskurs för dig som vill få bättre koll på hantering av avtal.
Det finns relativt många situationer i VA-verksamheter där huvudmannen har behov av att teckna avtal med fastighets­ägare, företag eller föreningar. Det kan dels handla om avtal inom vattentjänstlagens tillämpnings­område, men också om avtal utanför såsom inkoppling till det allmänna VA-nätet utanför verksamhetsområdet.

Den här kursen går igenom grunderna i avtalsrätt och ger exempel på praktisk tillämpning.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som för huvudmannens räkning har rätt att teckna avtal eller på annat sätt arbetar med den här typen av frågor inom kommunen eller det kommunala bolaget.
Jätteintressant och bra kurs!
/ Kursdeltagare 2020

Kursinnehåll

  • allmänna principer om avtal
  • ett avtals uppbyggnad och väsentliga bestämmelser
  • praktisk tillämpning

Ann Marcus Pedersén

Ann Marcus Pedersén har över 15 års erfarenhet som affärsjurist, både från advokatbyrå och som bolagsjurist på välkända bolag. Anns spetskompetens är kommersiell avtalsrätt och Ann anlitas ofta som interim bolagsjurist inom olika branscher. De senaste åren har Ann bland annat arbetat med avtal inom kommunalt bolag i energisektorn och VA-sektorn och hon är föreläsare på våra kurser om Avtalsrätt.
Avtalsrätt

Kursdetaljer

Plats

Digital kurs, kursen hålls via streaming.

Datum

24 maj 2022

Tider

8:30 - 15:30

Pris

7 900 kr per person exkl. moms.

Föreläsare

Ann Marcus Pedersén (ProLegal) och Christina Gard (VA Strategi)
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol