Logo VA Strategi

VA-plane­processen – hur får vi det att hända?

Många kommuner har nu kommit en bra bit på väg i arbetet att ta fram en långsiktig VA-plan. Men hur lyckas kommunerna med den svåra uppgiften att hålla VA-plane­arbetet och processen levande och fortsatt konstruktiv? Det kan finnas många frågor längs vägen.
  • Vad händer när de olika parterna inte är överens om vem som ska göra vad och när?
  • Vem betalar för vad?
  • Hur hanterar vi våra olika utgångspunkter?

Denna utbildning handlar om VA-planeprocessen och vad arbetsgruppen kan göra när processen och samarbetet behöver utvecklas eller har kört fast. Vi ser gärna att representanter från olika områden såsom plan/miljö/VA deltar. Det kommer finnas utrymme för gruppdiskussioner för att kunna koppla teori till verkliga erfarenheter från de deltagande kommunerna.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen passar dig som arbetar med VA-planering eller ska vara en del i detta arbete. Du jobbar till exempel på miljö-/plan- eller VA-enheten i en kommunal förvaltning eller på ett kommunalt bolag.
Mycket bra och lärorik. Bra med mkt diskussion för erfarenhetsutbyte.
/ Kursdeltagare 2021

Kursinnehåll

  • fördjupning i VA-planeprocessen och styrande faktorer
  • fördjupning i metoder och verktyg för samverkan
  • erfarenhetsutbyte i frågor som rör VA-planeprocessen
VA-planeprocess

Kursdetaljer

Plats

Digital kurs, kursen utförs via streaming. Om möjlighet skulle finnas att hålla kursen fysiskt återkommer vi med information om det.

Datum

26 april 2022

Tid

kl. 8:00 - 16:00

FÖreläsare

Christina Gard, VA Strategi

Sandra Zätterström, Vergenta
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol