Logo VA Strategi

Samfälligheter, VA-avtal och nya P120

Kommande krav på vattentjänstplaner innebär att kommunerna behöver ha större fokus på planerad VA-utbyggnad och prioriteringen av olika områden.
Förändringarna i 6§ LAV ska skapa större flexibilitet och kanske ökar intresset för att lösa VA-frågor gemensamt i vissa områden framöver.
Under detta webinar går vi igenom hur bildandet av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar går till. Vi pratar om vilka fördelar och nackdelar det finns med att bilda samfällighetsförening och vilka skillnaderna är mot andra föreningsformer.

Vi kommer också att gå igenom grunderna i avtalsrätt, hur Svenskt Vattens nya avtalsmallar är upplagda samt hur nya normalförslaget P120 fungerar i arbetet med samfälligheter.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig i första hand till dig som är VA-chef, VA-handläggare, vattenstrateg eller miljöhandläggare för enskilda avlopp på kommunens miljöenhet.
Tack för en mycket givande kurs!
/ Kursdeltagare 2021

Kursinnehåll

  • allmänna principer om avtal
  • hantering av samfälligheter för VA
  • kopplingen till P120
Soaking hands in the clear river, Scooping up the water

Kursdetaljer

Plats

Du väljer om du vill delta online eller komma fysiskt till oss i Göteborg.

Datum

3 oktober 2023

Tider

9:00 - 12:00

Pris

3 900 kr per person exkl. moms. Vi erbjuder rabatterat pris när ni anmäler 5 personer eller fler från samma organisation.

Föreläsare

Ann Marcus Pedersén, Alexandra Tham Forster (ProLegal) och Christina Gard (VA Strategi)

Sista dag för anmälan

26 september 2023
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol