Logo VA Strategi

Tilläggsavgifter

När tas tilläggsavgifter ut? Hur beräknas avgifterna fram? Vad är viktigt att tänka på? Under den här kursen går vi igenom relevanta delar i både vattentjänstlagen och Svenskt Vattens normalförslag som får betydelse för hur tillkommande avgifter tas ut. Tillsammans tittar vi även på ett antal olika exempel och räknar ut tilläggsavgiften för dessa.

Vem riktar sig kursen till?

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med anläggningsärenden, exempelvis du som handlägger ärendena, debiterar avgifter, eller på annat sätt kommer i kontakt med frågeställningar kring när och hur tilläggsavgifter tas ut.
Uppskattar mycket de praktiska exemplen och beräkningarna i Excel, det tydliggör budskapet.
/ Kursdeltagare 2021

Kursinnehåll

  • VA-taxans regler kring tillkommande avgifter
  • Rättspraxis för tilläggsavgifter
  • Exempel med beräkning av avgifter
Tilläggsavgifter

Kursdetaljer

Plats

Digital kurs, kursen utförs via streaming.

Datum

23 & 24 februari 2022

Tider

08:30-12:00 båda dagar

Pris

6 900 kr exkl. moms

Föreläsare

Mats Andersson, Hampus Samuelsson

Sista dag för anmälan

16 februari 2022
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Risåsgatan 16
413 07  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2021
VA Strategi Symbol