Logo VA Strategi

Alexandra Tham Forster

Jurist
Samarbetspartner
till VA Strategi

Alexandra är utbildad jurist vid Lunds universitet och har sin primära kompetens inom offentlig rätt och fastighetsrätt.
Hos VA Strategi hjälper Alexandra till med juridiska frågor som kretsar främst kring vattentjänstlagen, men ibland också andra närliggande lagstiftningar som rör kommunernas arbete med VA-anläggningen. Alexandra är en av våra föreläsare.

Alexandras kompetenser

  • VA-juridik
  • fastighetsrätt, t ex servitut och arrende samt andra fastighetsrelaterade frågor
  • skadeståndsrätt
Alexandra Tham Forster

Kontakt

Telefon

0735-22 82 24

Mejl

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol