Logo VA Strategi

Ann Marcus Pedersén

Jurist
Samarbetspartner
till VA Strategi

Ann Marcus Pedersén har över 15 års erfarenhet som affärsjurist, både från advokatbyrå och som bolagsjurist på välkända bolag.
Anns spetskompetens är kommersiell avtalsrätt och hon har också erfarenhet av arbete med avtal i offentlig sektor, dels inom energisektorn, dels inom VA. Hos VA Strategi hjälper Ann främst till i avtalsrelaterade frågor och Ann är en av våra föreläsare.

Anns kompetenser

  • granska befintliga avtal
  • upprätta nya avtal
  • agera rådgivare
Ann Marcus Pedersén

Kontakt

Telefon

0735-22 82 22

Mejl

ann.marcus.pedersen@
vastrategi.se
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol