Logo VA Strategi

Annika Holmén

VA-strateg

Annika är VA-strateg med över 15 års erfarenhet av arbete inom kommunal förvaltning av VA. Som chef på olika nivåer har hon byggt en bred kompetens inom de frågor som hanteras i VA-verksamhetens vardag. Det ska vara lätt att göra rätt för gör du rätt så blir det lätt är Annikas måtto i arbetet.
Annikas arbete präglas av nyfiken och inlyssnande. Hon har ett genuint intresse för allt som har med VA att göra vilket uppskattas av kollegor och kunder men inte alltid i privatlivet när familjen förevisas schakter och reningsverk på semesterresorna.

På VA Strategi arbetar Annika med taxeuppdrag och andra uppdrag inom strategisk VA-planering och kvalitetsutveckling. Vattentjänstlagen är fokusområdet men Annika har även kompetens inom andra lagområden som berör VA-verksamheten såsom PBL, Miljöbalken och Livsmedelslagen. Med sin kunskap och erfarenhet kan Annika vara ett stöd för VA-organisationer i arbetet med framtagande av strategiska planer såsom vattentjänstplan.

Annikas kompetenser

  • kartläggning och förbättring av arbetsprocesser inom VA
  • styrning och ledning av VA-verksamhet med systematiskt kvalitetsarbete
  • ordning och struktur för rutiner och instruktioner
  • strategisk planering inom VA, tex vattentjänstplaner
  • långsiktig ekonomisk analys
  • beräkna och analysera VA-taxor
Annika Holmén

Kontakt

Telefon

031-33 99 383

Mejl

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol