Logo VA Strategi

Christina Gard

Ägare och VA-strateg

Christina är VA-strateg med över 10 års erfarenhet av att arbeta med juridiska, strategiska och ekonomiska frågor kopplade till vattentjänstlagen. Hon är en av Sveriges mest erfarna när det kommer till att beräkna och analysera VA-taxor och hon drivs av att hjälpa till med att förklara och förbättra VA-processen i den kommunala verksamheten.
Christina anlitas ofta som föreläsare och håller regelbundet utbildningar om VA-taxa och vattentjänst­lagen på VA Strategi, Svenskt Vatten och i många kommuner runt om i landet. Christina uppskattas för sin erfarenhet från uppdrag och verkliga frågeställningar, sin pedagogiska förmåga, energi och humor.

Christina var med i Svenskt Vattens projektgrupp som utredde och tog fram P120, branschens normalförslag till VA-taxa. Nu håller hon kurs i P120 på Svenskt Vatten tillsammans med deras jurister.

Christinas kompetens

  • genomföra utbildningar inom VA-juridik och VA-taxa
  • beräkna och analysera VA-taxor
  • agera rådgivare och stöd till chefer och arbetsgrupper i det VA-strategiska arbetet
  • processleda VA-strategiska projekt
Christina Gard

Kontakt

Telefon

031-33 99 382

Mejl

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol