Logo VA Strategi

Hanna Gustafsson

Jurist

Hanna har läst juristprogrammet på Göteborgs universitet och hos oss jobbar Hanna med juridisk rådgivning och utredning inom VA-området och närliggande områden.
Hanna har ett stort intresse för miljörättsliga frågor, att få ihop kluriga och komplexa sammanhang och hon är ofta en av författarna till våra uppskattade artiklar. Hanna ser till att vi håller oss à jour kring rättsläget genom att gå igenom de domar som kommer från mark- och miljödomstolarna liksom högre instans och hon hjälper även våra kunder med referat och andra sammanställningar.

Hannas kompetenser

  • juridiska utredningar inom VA
  • VA-juridisk rådgivning
  • referat (sammanfattningar av domar)
Hanna Gustafsson

Kontakt

Telefon

031-33 99 386

Mejl

hanna.gustafsson@
vastrategi.se
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol