Logo VA Strategi

Hanna Gustafsson

Studerar juridik

Hanna läser juristprogrammet på Göteborgs universitet och jobba deltid hos oss på VA Strategi. Hon tycker om att skriva, är kommunikativ och har ett stort intresse för miljörättsliga frågor.
På VA Strategi ser Hanna till att vi håller oss à jour kring rättsläget genom att gå igenom de domar som kommer från mark- och miljödomstolarna liksom högre instans. Hanna skriver också referat, dvs. korta sammanställningar av domar liksom artiklar till våra kunskapsbrev.

Hannas kompetenser

  • insamling av rättsfall kring LAV
  • referat (sammanfattningar av domar)
  • juridiska utredningar
Hanna Gustafsson

Kontakt

Telefon

031-33 99 380

Mejl

hanna.gustafsson@
vastrategi.se
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2023
VA Strategi Symbol