Logo VA Strategi

Karl Nissfeldt

Civilekonom
Samarbetspartner
till VA Strategi

Karl är ekonom med kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Hos VA Strategi är Karl en del i VA-taxeuppdrag där han främst utför långsiktiga ekonomiska simuleringar för att skapa långsiktighet och stabilitet i den VA-ekonomiska utvecklingen.
Karl tycker det är spännande att höja blicken. Att med hjälp av dagens siffror, kunskap och vetskap göra ekonomiska bedömningar för verksamheten många år framåt.

Karls kompetenser

  • skapa långsiktiga ekonomiska simuleringar som en del i arbetet med VA-taxan och VA-kollektivets ekonomi
  • ta fram beslutsunderlag inför stora investeringar eller inför valet mellan olika tekniska lösningar
  • skapa förståelse för hur verksamhetens alla delar påverkar ekonomin
  • genomföra utbildningar inom VA-ekonomi och strategisk ekonomisk planering
Karl Nissfeldt

Kontakt

Telefon

0708-35 45 29

Mejl

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol