Logo VA Strategi

Krister Edskär

VA-strateg

Krister har lång och gedigen erfarenhet av arbete med olika former av GIS- och kartanalyser i roller som konsult, chef och verksamhetsutvecklare. Han har på senare år arbetat som VA-chef och därefter verksamhetsutvecklare på ett kommunalt VA-bolag och innan det arbetade han i den privata sektorn. Krister var en av grundarna av ett IT-bolag specialiserade på GIS och därefter axlade han också rollen som VD.
För Krister innebär konsultrollen att vara en kreativ problemlösare. Uppdragen kommer till genom att en kund har problem som ska lösas och att kunna lösa andras problem är enligt Krister ett tillfredsställande arbete!
Kristers långa erfarenhet och breda kompetens inom GIS, data- och kartanalyser är till stor nytta i VA Strategis uppdrag. Krister arbetar i uppdrag med fokus på GIS-analys och strategisk VA-planering.

Kristers kompetenser

  • Styrning och ledning av VA-verksamhet med systematiskt kvalitetsarbete
  • GIS- och kartanalyser i tex. VA-taxeuppdrag
  • Kartläggning och förbättring av arbetsprocesser inom VA
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol