Logo VA Strategi

Mats Andersson

Ingenjör och VA-strateg

Mats är ingenjör med 15 års erfarenhet av att arbeta med VA-frågor. Mats har en bred kompetens från kommunal förvaltning av VA, framför allt inom planering och strategiskt arbete, förbättring av processer och tillämpning av regler och riktlinjer.
Mats är analytisk och trivs när han får utveckla processer och arbetssätt med målet att nå ett bättre resultat med större effektivitet.

På VA Strategi jobbar Mats främst med taxeuppdrag, där han räknar fram bruknings- och anläggningsavgifter och stöttar våra kunder i det löpande taxearbetet.

Mats kompetenser

  • beräkning av bruknings- och anläggningsavgifter
  • struktur och registervård i debiteringssystem
  • rådgivning kring förnyelseplanering
Mats Andersson

Kontakt

Telefon

031-33 99 384

Mejl

mats.andersson@
vastrategi.se
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol