Logo VA Strategi

Mikael Gard

Brandingenjör och restvärdeledare

Mikael är utbildad brandingenjör vid Lunds tekniska högskola och har därefter genomfört räddningstjänstutbildning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge. Denna syftar till att ge formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten. Mikael har drygt 15 års erfarenhet från tjänstgöring som brandingenjör och befäl i svensk räddningstjänst.
Utöver räddningstjänst verkar Mikael sedan 2019 även i rollen Restvärdeledare. Mikael arbetar i denna roll på uppdrag åt vissa myndigheter och kommuner liksom de flesta svenska försäkringsbolag. Restvärdeledare verkar för att upprätthålla en obruten och konsekvent skadehanteringskedja, i syfte att skadelidande så snart som möjligt ska kunna återgå till ett så normalt läge som möjligt.

Hos VA Strategi hjälper Mikael till med beredskap- och planeringsfrågor som kretsar kring att ge organisationer rätt verktyg för hantering av oönskade händelser inför, i samband med och efter att de inträffar. Mikael är en av våra föreläsare.

Mikaels kompetenser

  • Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer
  • Oljeskadeskydd och samverkan med berörda myndigheter och samhällsaktörer
  • Restvärderäddning
  • Insatsplanering inom räddningstjänst
  • Myndighetsutövning inom kommunal räddningstjänst
Mikael Gard

Kontakt

Telefon

031-33 99 380

Mejl

kontakt@vastrategi.se
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol