Logo VA Strategi

VA S Ansluta

Simulera avgifter – rättvist, skäligt och smidigt!

VA Strategi har utvecklat ett beräknings­verktyg för att räkna fram och analysera anläggnings­avgifter för VA. Verktyget kan användas självständigt av er som jobbar för Sveriges VA-huvudmän.

Vi tror att ett bra beräkningsverktyg är nödvändigt för att skapa förutsättningar för ett effektivt och fungerande arbete med avgifterna i VA-taxan. Med VA S Ansluta kan ni själva uppdatera er kommuns anläggningsavgifter löpande och årligen, eller så ofta ni vill utifrån de förutsättningar ni får och har. Ni får också ett verktyg som kan användas i ert VA-planeringsarbete och i dialogen med kommunens övriga delar liksom med beslutsfattare. Självklart finns VA Strategis konsulter med som stöd och rådgivare vid er sida om och när ni vill.

Vanliga frågor som VA S Ansluta hjälper er att svara på:

  • Vilken anläggningsavgift som krävs för att täcka kostnader för framtida utbyggnad.
  • Vad kommunens planer på exploatering innebär ur ett taxeperspektiv.
  • En tydligare bild av vad som är normal utbyggnadskostnad i kommunen och när det kan bli aktuellt med särtaxa.
  • Vad en kostnadstäckningsgrad under 100% innebär för brukningsavgiften.
  • Hur de olika avgifternas nivå och relation till varandra påverkar helheten.

Vi har en inspelad visning av VA S Ansluta där vi går igenom verktyget, dess fördelar samt vår prissättning. Kontakta oss om du vill få en länk till inspelningen.

Grå checkbox

Arbeta självständigt

Grå checkbox

Skapa överblick

Grå checkbox

Analysera enkelt

Kommande gruppvisningar av VA S Ansluta

Nästa datum för visning av VA S Ansluta är den 11 oktober kl. 11-12.
Meddela oss via mail på kurs@vastrategi.se om ni är instresserade av att delta
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol