Logo VA Strategi

Räkna anläggnings­avgifter med VA S Ansluta

VA Strategi har utvecklat ett verktyg för att beräkna och simulera anläggnings­avgifter, vi kallar det VA S Ansluta. Vi erbjuder nu en kurs där du tillsammans med oss på VA Strategi och kursdeltagare från andra VA-organisationer räknar fram och analyserar anläggnings­avgifter för din egen kommun.
Kursen kommer att innehålla föreläsningar varvat med projektmöten och eget arbete. Vi börjar med ett utbildningstillfälle med fokus på juridiken bakom anläggningsavgifterna och en genomgång Svenskt Vatten nya taxeförslag P120 (delen som rör anläggnings­avgifterna). Därefter följer ett uppstartsmöte då vi går igenom vilket underlag som behöver tas fram för taxearbetet och deltagarna får med sig checklistor och mallar som stöd för insamlingen av beräkningsunderlag. Under kursen och projektets gång håller VA Strategi avstämningsmöten med den gemensamma projekt­gruppen och dessa varvas med föreläsningar för att slutligen resultera i en workshop då vi diskuterar simulering av färdiga avgifter.

Ta chansen att haka på! Vi tror att detta kommer att bli ett fantastiskt tillfälle att lära sig av varandra och dessutom få era anläggningsavgifter uppdaterade.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till VA-organisationer som behöver uppdatera sina anläggningsavgifter och som har egen personal som vill och har möjlighet att själva göra en stor del av arbetet.

Förutsättningar

Då VA Strategi förespråkar att Svenskt Vattens nya taxeförslag används är det en förutsättning att ni vill använda detta för anläggningsavgifterna.
Uppskattar mycket de praktiska exemplen och beräkningarna i Excel, det tydliggör budskapet.
/ Kursdeltagare 2021

Datum för kursen

  • 3 feb – utbildningstillfälle (9–15)
  • 8 feb – uppstartsmöte (9–15)
  • 22 feb – projektmöte och uppföljning (13–16)
  • 10 mars – projektmöte och uppföljning (9–12)
  • 22 mars – simuleringsworkshop (9–15)
  • 7 april – uppföljning och avslut (9–12)
Att presentera beslutsunderlag

Kursdetaljer

Plats

Digital kurs, kursen utförs via streaming.

Datum

Kursen är uppdelad på 6 tillfällen mellan 3 februari och 7 april 2022.

Tider

Tider anges i den löpande texten.

Pris

Kontakta VA Strategi för information.

Föreläsare

Christina Gard, Hampus Samuelsson och Mats Andersson

Sista dag för anmälan

Kursen har ett begränsat antal deltagande organisationer vilket gör att anmälan stänger när vi anser att kursen är fulltecknad.
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol