Logo VA Strategi

Skademinimering vid skyfall

På detta lunchseminarium bjuds du en inblick i hur konsekvenserna av översvämningar till följd av stora vattenmängder kan minimeras.

Många kommuner jobbar idag för fullt med karteringar, planer och åtgärder för att rusta samhället för ett mer dramatiskt väder till följd av klimatförändringarna. Denna gång fokuserar vi på det som kan göras på kort sikt för att minska konsekvenserna av skyfall och höga flöden som riskerar att komma innan kommunens anpassningar är klara. I hanteringen av stora vattenmängder och efterföljande översvämningar blir ofta ordinarie verksamhet lidande då resurser behöver avsättas för att hantera exempelvis regresser.

Vid seminariet får du ta del av exempel på åtgärder som kan minska översvämningsskadorna till nytta för både fastighetsägare och VA-huvudmän.

Annika Holmén på VA Strategi kommer prata om regresshantering, information och samverkan mellan olika aktörer.

Mikael Gard från Beredskapsstrategi i Väst beskriver hur skyfall, omfattande översvämningar, högt vattenstånd med mera hanteras med samhällets resurser. Mikael delar även med sig av erfarenheter i form av inträffade insatser och hur dessa hanterats. Avslutningsvis lite tips och råd kring hur större och mindre organisationer liksom fastighetsägare kan planera och förbereda sig på bästa sätt inför att vattenmassorna kommer!

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som jobbar med planering och operativt genomförande av beredskapsåtgärder i samband med skyfall inom kommun eller VA-organisation.

Din roll kan vara VA-chef, strateg, VA-ingenjör, beredskapssamordnare eller chef/arbetsledare för beredskapspersonal inom kommun eller VA-organisation.
Tack för en mycket givande kurs!
/ Kursdeltagare 2021

Kursinnehåll

  • Skadehantering och regresser

  • Skademinimerande information

  • Samverkan mellan kommun, räddningstjänst, VA-huvudman och fastighetsägare

  • Exempel från verkligheten, förberedelser inför skyfall och hantering av översvämningar
VA-planeprocess

Kursdetaljer

Plats

Online

Datum

26 januari 2024

Tider

11:30-12:30

Pris

Kostnadsfritt

Föreläsare

Annika Holmén, VA Strategi och
Mikael Gard, Beredskapsstrategi i Väst

Sista dag för anmälan

19 januari 2024
Anmälnings­villkor
Jag vill gå kursen
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol