Logo VA Strategi

Vilka lagregler är viktigast?

Det är stort fokus på vattentjänstplaner nu – ett viktigt arbete som vi alla vet måste göras under 2023. Men hur går det med de andra reglerna och skyldigheterna som vår VA-lagstiftning för med sig? Vattentjänstlagen ersatte 1970 års VA-lag den 1 januari 2007 och det är nu 16 år sedan – jösses vad tiden går fort! Vet du vilka krav lagen förde med sig då? Under vår granskning inför VA-Juridiskt Forum fick vi en något chockande insikt kopplad till dagvattenavgifter.

VA Strategi granskade drygt 70 VA-taxor från kommuner runt om i landet för att få en tydlig bild av hur kommunerna valt att fördela sina dagvattenkostnader. Upptäckten var faktiskt lite skrämmande – hela 60% av taxorna saknade kompletta dagvattenavgifter?! Vissa hade dagvattenavgifter i anläggningsavgiften men inte i brukningsavgifterna, vissa hade för fastighetsägare men inte för allmän platsmarkhållare och så vidare.

När vattentjänstlagen (LAV) ersatte 1970 års VA-lag tillkom en avgiftsskyldig. Den som ansvarar för allmän platsmark ska vara med och dela på VA-huvudmannens kostnader för att leda bort dagvatten från bebyggelsen. Dagvattenavgifter i taxan i sig var inte nytt men fram till 2007 var bara fastighetsägarna avgiftsskyldiga enligt lag. Förändringen i LAV innebar att landets alla VA-taxor behövde göras om eftersom kostnaden för att hantera dagvatten behövde fördelas på ett nytt sätt mellan fler avgiftsskyldiga.

Många kommuner satte i gång att jobba med VA-taxan efter 2007 och dagvattenavgifter räknades fram på lite olika sätt. Vad var en skälig och rättvis fördelning? De första åren efter 2007 handlade för oss konsulter mycket om att hitta rimliga sätt att fördela dagvattenkostnaden och försvara vad vi räknat fram. En stor aktör, Trafikverket, ifrågasatte de nya avgifterna och vilka kostnader som låg till grund. Det är viktigt att domstolen prövar taxan och avgifternas fördelning så att vi får vägledning i vad som är skäligt och rättvist. Tvingande avgifter kan rimligtvis inte tas fram utan korrekt underlag, genomtänkta beräkningar och argument. Eller hur?

Åter till vår undersökning inför VA-Juridiskt Forum. Här fick vi svart på vitt att väldigt många kommuner runt om i landet fortfarande, 16 år efter att ett nytt lagkrav infördes, inte har en VA-taxa som fördelar dagvattenkostnaderna på ett korrekt sätt. Här finns ett viktigt jobb att göra. De här lagreglerna är lika viktiga och bindande som andra.

Vi hoppas att arbetet med vattentjänstplanerna nästa år sätter mer fokus på våra viktiga vatten- och avloppstjänster och ger en bättre inblick i planeringen för både kommuninnevånare och beslutsfattare. Både kommunen och VA-huvudmannen behöver stärka sina organisationer för att klara av att planera arbete och utbyggnad på ett strategiskt och bra sätt framåt. Med bättre kunskap ökar möjligheten att också lyfta andra viktiga delar i VA-huvudmannens arbete, såsom arbetet med VA-taxan som vi på VA Strategi brinner lite extra för!

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol