Logo VA S Ansluta

1.3 Reduktionsregler

I denna flik anger du de reduktionsregler som ska gälla i den nya taxekonstruktionen. Reduktionsreglerna reglerar hur stor andel av full avgift som en fastighetsägare som inte förses med samtliga fyra vattentjänster (V, S, Df & Dg) ska betala. På så vis kan reduktionsreglerna ses som en metod för att fördela VA-huvudmannens utbyggnadskostnader på de olika vattentjänsterna.

Till skillnad från i tidigare P96 innehåller inte P120 några förifyllda procentsatser för förbindelsepunkts-, tomtyte- eller bostadsenhetsavgiften. Detta för att uppmana kommunerna att själv räkna fram reduktionsregler som resulterar i en intäktsfördelning per vattentjänst som speglar den motsvarande kostnadsfördelningen. Undantaget är servisavgiften där de föreslagna procentsatserna från P96 ligger kvar, varför dessa ligger inne i modellen som utgångspunkt. Om du önskar simulera nya avgifter med en annan fördelning går det bra att ändra på procentsatserna.

VA S Ansluta Reduktionsregler
När du känner dig klar med att lägga in uppgifter i denna flik kan du längst upp till höger klicka på EXPORTERA DATA. Genom att klicka på denna knapp exporterar du dina inlagda uppgifter till VA S Anslutas databas, vilket är något som behöver göras för att det ska slå igenom i simuleringen. OBS! Om du i ett senare skede går tillbaka till denna flik och ändrar på uppgifterna måste du klicka på EXPORTERA DATA igen. Annars kommer simuleringen utgå från de uppgifter som låg inlagda senast du exporterade data. Det ska sägas att det finns en knapp i simuleringsfliken som heter UPPDATERA ALL DATA och som fungerar på samma sätt som EXPORTERA DATA i denna flik. Detta innebär att du skulle kunna göra ändringar i denna flik och, istället för att klicka på UPPDATERA ALL DATA, sedan gå till simuleringsfliken och klicka på EXPORTERA DATA. Effekten är densamma, men för att du inte ska glömma av att exportera din data rekommenderar vi att du vid varje ändring av underlaget i denna flik klickar på EXPORTERA DATA.
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol