Logo VA S Ansluta

1.5 Gällande taxa

I denna flik fyller du i information om kommunens gällande anläggningstaxa, det vill säga gällande avgiftsnivåer och tillhörande reduktionsregler. Information fyller du i endast i celler med turkos bakgrund, vilket innebär att gällande avgiftsnivåer anges exklusive moms. Eftersom vi senare i simuleringen jämför de intäkterna som kommer in från de nya avgifterna med kostnaderna för kommande utbyggnad, vilka normalt är uttryckta exklusive moms, är det just avgiftsnivåerna exklusive moms det vi främst är intresserade av här.

VA S Ansluta Gällande taxa
När du känner dig klar med att lägga in uppgifter i denna flik kan du längst upp till höger klicka på EXPORTERA DATA. Genom att klicka på denna knapp exporterar du dina inlagda uppgifter till VA S Anslutas databas, vilket är något som behöver göras för att det ska slå igenom i simuleringen. OBS! Om du i ett senare skede går tillbaka till denna flik och ändrar på uppgifterna måste du klicka på EXPORTERA DATA igen. Annars kommer simuleringen utgå från de uppgifter som låg inlagda senast du exporterade data. Det ska sägas att det finns en knapp i simuleringsfliken som heter UPPDATERA ALL DATA och som fungerar på samma sätt som EXPORTERA DATA i denna flik. Detta innebär att du skulle kunna göra ändringar i denna flik och, istället för att klicka på UPPDATERA ALL DATA, sedan gå till simuleringsfliken och klicka på EXPORTERA DATA. Effekten är densamma, men för att du inte ska glömma av att exportera din data rekommenderar vi att du vid varje ändring av underlaget i denna flik klickar på EXPORTERA DATA.
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol