Logo VA S Ansluta

2.2 Investeringsutgifter

I denna flik anger du de kalkylerade investeringsutgifterna för samtliga områden som angetts i föregående flik (liksom för den uppskattade framtida förtätningen om någon sådan inkluderats i underlaget). Den totala investeringsutgiften för ett visst område kan med fördel brytas ned i olika investeringstyper, såsom i bilden nedan. Detta är visserligen inget krav för att kunna simulera fram nya avgifter, men genom att bryta ned den totala investeringen får du en bra överblick över vad som ingår i kalkylen för respektive område. På detta sätt blir det lättare dels att upptäcka eventuella utgifter som inte bör belasta anläggningsavgifterna och därmed inte ingå i ett områdes kalkyl, dels att när området är utbyggt följa upp det verkliga utfallet och jämföra detta mot den kalkylerade investeringen.

VA S Ansluta Investeringsutgifter 1

Om du finner det svårt att dela upp den totala investeringen i olika investeringstyper kan dock ”Total investering” användas som en egen investeringstyp, där du anger den totala investeringsutgiften för hela området (såsom i bilden nedan).

VA S Ansluta Investeringsutgifter 2
När du känner dig klar med att lägga in uppgifter i denna flik kan du längst upp till höger klicka på EXPORTERA DATA. Genom att klicka på denna knapp exporterar du dina inlagda uppgifter till VA S Anslutas databas, vilket är något som behöver göras för att det ska slå igenom i simuleringen. OBS! Om du i ett senare skede går tillbaka till denna flik och ändrar på uppgifterna måste du klicka på EXPORTERA DATA igen. Annars kommer simuleringen utgå från de uppgifter som låg inlagda senast du exporterade data. Det ska sägas att det finns en knapp i simuleringsfliken som heter UPPDATERA ALL DATA och som fungerar på samma sätt som EXPORTERA DATA i denna flik. Detta innebär att du skulle kunna göra ändringar i denna flik och, istället för att klicka på UPPDATERA ALL DATA, sedan gå till simuleringsfliken och klicka på EXPORTERA DATA. Effekten är densamma, men för att du inte ska glömma av att exportera din data rekommenderar vi att du vid varje ändring av underlaget i denna flik klickar på EXPORTERA DATA.
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol